keyvisualHome
NEWS / Aktuell
EVENTS / Termine
PETITION multilingua
- Catala
- Cesky
- Deutsch
- English
- Espanol
- Francais
- Hrvatska
- Italiano
- Magyar
- Nederlands
- Polski
- Portugues
- Russki
- Suomi
LISTS of signatures
DONATE / Spenden
LINKS
BACKGROUND
MEDIA
MEDIA Response
INTERNATIONAL Contct
CONTACT / Impressum

 

 

VETOOMUS

“Jotta Vatikaani II kirkolliskokouksen päätöksiä noudatetaan ja kunnioitetaan täysin”

Paavin toimenpide, jolla kumottiin traditionalistipappeista (FSSPX) koostuvaan veljeskuntaan kuuluvia piispoja vastaan julistettu ex-kommunikaatio merkitsee sitä, että katolinen kirkko hyväksyy helmaansa myös nämä ihmiset, jotka selvästi vastustivat ja edelleen vastustavat Vatikaani II Kirkolliskokouksen ajamia reformeja. 


Olemme myös hyvin närkästyneitä, juutalaisten siskomme ja veljemme tavoin, fundamentalistipiispa Richard Williamson ja hänen seuraajien antamista antisemitistisistä lausunnoista, joiden mukaan Saksan natsi-aikana juutalaisia ei vainottu historioitsijoiden väittämällä tavalla.

Lisäksi toteamme, että FSSPX veljeskunnan asenne juutalaisuutta kohtaan ei vastaa Vatikaani II Konsiilin antamia määräyksiä, joilla edellytetään avoin dialogi kristittyjen ja juutalaisten välillä. 

Tässä asiassa tuemme täysin Saksan piispainkokouksen, Saksan katolilaisten Keski-komitean, Ranskan piispainkokouksen ja monen muun piispan antamia lausuntoja.

 

Uskomme, että em. ex-kommunikaation kumoaminen aikana, jolloin Katolinen Kirkko viettää Vatikaani II Konsiilin 50-vuotisjuhlaa, on selvä merkki suunnasta, jonka Vatikaani haluaa antaa kirkon laivalle. 

Meidän mielestämme tämä nykyaikaisuutta ja  demokraattisia instituutioita vastustava suunta on selvästi paluu vanhaan prekonsiliaariseen aikaan.

Olemme hyvin huolissamme siitä, että ex-kommunikaation poistamisen melko varmana seurauksena Katolisen kirkon sisällä tullaan arvostelemaan ja mahdollisesti kumoamaan Vatikaani II Kirkolliskokouksen määräämiä tärkeitä asetuksia ym. julistuksia ja asiakirjoja, kuten Ekumeniaa koskevaa  "unitatis redintegratio" asiakirjaa, ei-kristittyjä uskontoja koskevaa "nostra aetate” asiakirjaa, uskonnollista vapautta koskevaa "dignitatis humanae" asiakirjaa ja Kirkkoa modernissa maailmassa koskevaa "gaudium et spes"  pastoraalista perustuslakia.

Tällä teolla on tuhoisa vaikutus Roomalaiskatolisen kirkon uskottavuuteen. Omaa kirkkoaan rakastavat katolilaiset eivät voi hyväksyä sitä!

 

Paavin toivon mukaisesti, ex-kommunikaation kumoamisen tavoitteena on kirkon ykseyden saavuttaminen. Meidän mielestämme on kuitenkin erityisen järkyttävä ja epäilyttävää, että Vatikaanin toistuva avautuminen hajaannusta lietsovalle fundamentalistiliikkeelle toteutuu ilman minkäänlaisia ehtoja.

Kesäkuussa 2008, Levebvren pannajulistuksen 20-vuotispäivän yhteydessä, FSSPX veljeskunta hylkäsi Pyhän Istuimen kutsun teologiseen sovintoon. Sen lisäksi veljeskunta kieltäytyi allekirjoittamasta 5:n  kohdan julistuksessa esitettyjä Rooman Kirkon edellytyksiä ykseyden palauttamiseksi veljeskunnan kanssa.

Paluu täyteen yhteyteen katolisen kirkon kanssa voi toteutua ainoastaan, jos Vatikaani II:n Kirkolliskokouksen päätökset hyväksytään ilman ehtoja, kuten on vaadittu motu proprio “Summorum Pontificum” –asiakirjassa.

 

Rooman Kirkko, Pietarin vene, ei näytä Vatikaanissa menetelleen viisaasti:

Se rehabilitoi ainoastaan Kirkon ääripäissä elävät ”menetetyt” fundamentalistilampaat, eikä kuuntele muita kirkon ulkopuolella eläviä ex-kommunikoituja katolilaisia.

Se jatkaa liberaalikatolisten teologien vainoamista

Se kieltäytyy dialogista kirkon kaikkien sisäisten liikkeiden kanssa.

 

Essen, Tammikuu 28, 2009

 

Vastuussa sisällöstä: Prof. Dr. Norbert Scholl, Angelhofweg 24b, D-69259 Wilhelmsfeld


Kielenkäännös: Politi/Helimäki


> Luettelo kaikista allekirjoittajavaltion
  

Top
www.petition-vaticanum2.org | info@petition-vaticanum2.org